Nyt navn…..BaLS arkitekter

Kære samarbejdspartnere og kunder!

Vi har i de sidste 4 måneder været gennem en længere proces, hvor vi har brugt energi og tid på at forny vor virksomhed. Siden navneskiftet fra Arkitektgruppen til arkitekterne.as, er vi blevet kritiseret for, at vores navn ikke er særlig præcist som en betegnelse for et specifikt firma, men snarere som en fagbetegnelse. Vi har derfor efter moden overvejelse valgt at finde et nyt navn og samtidigt, som en del af processen, at revitalisere vor virksomhed og gøre den bedre egnet til at agere i en verden, som er i hastig forandring, og som bliver mere og mere digitaliseret og globaliseret.

Vi har fundet et nyt navn til tegnestuen, som tager udgangspunkt i indehavernes navne, og som derfor bliver mere personligt samtidigt med, at det bevarer elementer fra vores tidligere, genkendelige logo med klare referencer til vort faglige virke.

Det nye navn er dannet af de 3 første bogstaver i vores efternavne, – Backs, Løcke og Sonnenborg med det lille a fra Lones efternavn sat ind til navnet BaLS arkitekter, så det bliver mere mundret end blot BLS arkitekter.

En vigtig del af revitaliseringen har været at samle vores produktion på den ene af de to tegnestuer samt at styrke vores udviklings- og salgsafdelinger på tegnestuerne i Holbæk og Slagelse. Det, at vi har samlet produktionsafdelingen på ét sted, har styrket både det faglige niveau, effektiviteten og det sociale sammenhold på tegnestuen, samtidigt med at vores udviklings- og salgsafdelinger er nået længere ud med en fyldt ordrebog som følge. Et nyt, administrativt styresystem har desuden gjort det nemmere for administrationen og ledelsen at styre tegnestuen, således at der nu er fuld fokus på alle virksomhedens arbejdsområder. Som prikken over i’et har vi fået en ny, engageret bestyrelsesformand, Keld Harbo, der, med sin kompetente indsats og erfaring, er en uvurderlig støtte og inspiration.

Vi ser frem til det fremtidige samarbejde!

Varme hilsner fra

Lone Backs, Stig Løcke og Morten Sonnenborg

Hjemmeside, mails etc. ændres snarest, og der vil komme en meddelelse ud herom…….

Det er ikke muligt at kommentere dette indlæg