Indlæg i kategorien: Restauranter & hoteller

FIRMAET ER NEDLAGT

Bals Arkitekter er nedlagt pr. 01.01.2018

Vi henviser til

 

Lone Backs | Arkitekter ApS
www.lonebacks.dk
tlf. 5943 4811

info@lonebacks.dk

&

 

aNNeKS ApS
www.anneks.org
tlf. 2963 4433

mso@anneks.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holbæk Skibsværft nomineret til Renoverprisen

119 projekter fra hele landet var indstillet til Renoverprisen, og de seks nominerede projekter er vurderet i forhold til syv kriterier: Eksempelværdi, energikrav og bæredygtighed, samarbejde, brugskvalitet, bidrag til omgivelser, økonomi og værdiforøgelse samt udførelseskvalitet.

De indledende tiltag til renoveringen af Holbæks gamle værft begyndte tilbage i 2007. Missionen var at skabe et attraktivt miljø til byens borgere. Initiativet var kærkomment, fordi området ved værftet havde begrænset offentlig adgang, belægningerne var nedslidte, og de bevaringsværdige bygninger var i stærkt forfald.

Skibsværftet danner nu ramme om et område fuld af liv for kommunens beboere. Hvor der engang var øde, er der nu et livligt maritimt område med blandt andet cafémiljø, produktionsskole og imponerende klatrevægge hos Holbæk Klatreklub, som i 2015 blev tildelt prisen som Danmarks bedste klatreklub.

Værftets hovedbygning står udvendigt intakt med de bevaringsværdige facaders skævheder og revner. Indvendigt er de gamle trævægge efterisoleret de fleste steder, mens de i caféen er synlige bag moderne glasvægge, der både isolerer og giver kig til historien. Nye bygningsdele er af moderne materialer som glas og stål og er udformet, så de både skiller sig ud og indgår i helheden. Projektet er et godt eksempel på, hvordan man gennem renovering kan puste nyt liv i et område af byen og fortælle om en maritim fortid, der er en vigtig del af Holbæks historie.

Værftet er en af seks finalister, der er blevet nomineret til Renoveringsprisen 2017.

I et indslag fra TvØst hører man bl.a. arkitekt Lone Backs fortælle om projektet:

Om projektet

Renovering af Holbæks gamle skibsværft (Værftet) er udført med baggrund i en proces, som startede helt tilbage i 2007, hvor et samarbejde mellem Holbæk Kommune, Kultur og Fritid og Ung Holbæk, Nordvestsjællands Produktionsskole (NV PRO), Holbæk Klatreklub samt foreningen Holbæk Gammelhavns Beddinger (HGHB) skulle udvikle og skabe et attraktivt og nyskabende miljø i samspil mellem Holbæk til kommunens unge og beddingsfolkene, som stadig arbejder på de to gamle beddinger.

Området omkring Værftet var indtil renoveringen præget af begrænset adgang, nedslidte belægninger og mange bygninger i stærkt forfald. Beddingerne fungerede alene gennem indsats fra frivillige ildsjæle og bygningerne stod halvtomme hen og var kun i midlertidig brug til reparationer af både og klublokale for Holbæk Klatreklub.

Værftet er erklæret bevaringsværdigt og derfor var der i processen stor fokus på at få alle tanker og ønsker til at passe ind i de nuværende rammer. Holbæk Museum var som interessent medbestemmende i omfanget af bevaring af genstande og indhold i bygningerne.

Bygningerne fremstår efter renoveringen i deres oprindelige form med facader og vinduer renoveret og bevaret i den eksisterende udgave. Nye facader og indvendige, bærende konstruktioner fremstår tydeligt i nye materialer og skiller sig ud i stål og aluminium, og alligevel indpasset som en del af helheden. Den eksisterende traverskran er ikke længere i brug, men er bevaret og indgår som en del af bygningernes bærende konstruktion. Værftet er efterisoleret efter gældende energikrav, men en del af den eks. ydervæg fremstår i caféen synlig bag en isolerende indvendig glasfacade.

Det gamle bevaringsværdige skibsværft og den unikke placering ved Holbæk Fjord samt hele det maritime område som omdrejningspunkt skaber nu liv i den gamle havn, og Værftet danner ramme for et nyt og aktivt maritimt kraftcenter med cafémiljø og maritim undervisning under NV Pro’s vinger samt en ny og fantastisk Holbæk Klatreklub, som i 2015 blev tildelt prisen som Danmarks bedste klatreklub.

Der blev til projektet søgt og tildelt penge fra bl.a. Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond. Renovering og ombygning blev en del af en partneringaftale mellem Holbæk Kommune som bygherre, ovennævnte skole og foreninger mm som brugere og HM Gruppen med arkitekterne.as og Nørbag rådgivende ingeniører som totalentrepriseteam.

Eksempelværdi

Byens identitet er tæt knyttet til havnen og det gamle skibsværft, og bevarelsen skaber en kontinuitet i historien – en kvalitet, der skaber stor lokal stolthed og et perspektiv, som kan gøres gældende i forbindelse med renovering af andre af byens historiske og identitetsbærende bygninger.

Samarbejde

I et tæt samarbejde mellem Holbæk Kommune, Kultur og Fritid og Ung Holbæk, Nordvestsjællands Produktionsskole (NV PRO), Holbæk Klatreklub samt foreningen Holbæk Gammelhavns Beddinger (HGHB) er visioner og ønsker udarbejdet som grundlag for renoveringen af Værftet. Dette grundlag er ført videre over i en partneringaftale mellem bygherre og totalentrepriseteamet som har udført visioner og ønsker i et samspil mellem den kommende brug af bygningerne og deres arkitektoniske kvaliteter.

Brugskvalitet

Værftet fremstår i dag som et aktiv - båret af flere interessenter med forskelligt afsæt og fokus, men med et fælles mål. Kommunen, som ønsker en aktiv havn skabt gennem gode faciliteter og proaktive aktører, som forstår samarbejdets kunst og potentiale. Produktionsskolen NV PRO, som ønsker at indgå i kulturelle sammenhænge, som skaber et aktivt og virkelighedsnært uddannelsesmiljø for ungdommen i kommunen. Klatreklubben, som ønsker at skabe en proaktiv forening, som dels stræber fagligt højt, men som også fokuserer på klubbens sociale dimension og tværfaglige engagement ift. andre foreninger og aktiviteter. UngHolbæk, som ønsker at skabe aktive muligheder for Holbæks ungdom i sammenhæng med havn og fjord. Beddingforeningen, som driver Holbæk gl. havns to beddinger. Foreningen holder et maritimt aktiv levende og bidrager til en faglighed, knyttet til skibserhvervet. Foreningen er, sammen med de andre maritime foreninger på havnen, essentielle for det aktive og levende miljø omkring træskibene i gl.havn

Bidrag til omgivelser

Værftet udvikler sig i retning af at være et samlingspunkt på havnen, når kulturelle oplevelser løber af stabelen. Med de mange aktører, som benytter Værftet som base, er det naturligt at inddrage værftsbygningen i foreningernes publikumsorienterede aktiviteter. Dette skaber et nyt samlingspunkt, hvor Holbæks borgere oplever nye sociale sammenhænge, oplever de arkitektoniske kvaliteter ved huset, samtidig med at de får kulturelle oplevelser. Værftet indgår desuden i den årlige pinse-kulturfestival, hvor stedet bliver et fixpunkt, hvorfra havnens mange aktiviteter spreder sig ud.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen af Værftet er væsentlig, da der her repræsenteres en sidste fysisk manifestation af den erhvervshavn, som skabte byen og som gennem århundreder har været livsgrundlaget for en stor del af Holbæks indbyggere. Renovering af værft og beddinger er på en gang med til at sikre historisk havnemiljø samtidig med, at rammerne for de maritime håndværkstraditioner er sikret og forbedret, hvorved hårdværksmiljøet forankres og udvikles fremadrettet.

Udførelseskvalitet

været stor fokus på løsninger, der viste stor respekt for bygningernes originalitet og således har totalentrepriseteamet været særlig opmærksom på, hvordan eksisterende konstruktioner er blevet indbygget og bevaret i forbindelse med nye, nødvendige konstruktioner og indretninger.

  • 16587381211_952e026619_z
  • 16402707759_2c48fb16e0_z
  • 16809238272_b399acfae5_z
  • 16908068925_dce24137f3_o
  • 19162341758_3eb4e737a8_z
  • bill 8
  • 19163918309_222a0e03d9_z
  • bill 6

Holbæk Skibsværft | 2015

Holbæk Skibsværft er nu kommet på plads. Og det er blevet et fint sted ved havnen i Holbæk. Se beskrivelsen i de tidligere blogindlæg længere nede på

siden. Her følger nogle stemningsbilleder af processen og resultatet.

16401374688_a99b69382e_z

15968806543_f8e95eed15_z

16402707759_2c48fb16e0_z

16402747269_5249d28ae5_z

16401360318_8bda54ff20_z

19162341758_3eb4e737a8_z

16809238272_b399acfae5_z

16622955910_e85600ba7c_z

19163918309_222a0e03d9_z

 

Postet den 17. marts 2015

Så er skibsværtet kommet godt i gang. Her er lidt stemningsbilleder fra byggepladsen (kilde SN-medier)

660590_950_1200_28_0_1518_1049_2

Et kig fra 1. salen ud gennem vidnuet til havnen…..

 

660592_930_9300_28_0_1518_1049_2

Det store værksteds rum, hvor der skal arbejdes på skibene….

 

660594_930_9300_28_0_1518_1049_2

Caféen med sin rå indvendige træbeklædning tager form.

 

660596_930_9300_28_0_1518_1049_2

1. salen med synlige konstruktioner……

660593_930_9300_28_0_1518_1049_2

Stemning udefra…..

 

Postet den 1. december 2014

Renovering og ombygning i totalentreprise.

Holbæk gl. skibsværft er om- og tilbygget igennem en årrække i slutningen af 1930’erne og begyndelsen af 40’erne. Værftet har været i brug frem til…. Og har nu som skibsværft ikke været i brug siden….

Holbaek-skibsvaerft (2) sh stor

Med baggrund i et samarbejde mellem Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, Ung Holbæk, Nordvestsjællands Produktionsskole (NV PRO) og Holbæk Klatreklub samt Foreningen Holbæk gammelhavns Beddinger (HGHB) startede i 2007 en lang proces med udvikling af et projekt til Holbæk Kommunes unge og til beddingsfolkene placeret i det gl. skibsværft. Værftet er erklæret bevaringsværdigt og derfor var en del af processen at få alle tanker og ønsker til at passe ind i de nuværende rammer. Der er til projektet søgt og tildelt penge fra bl.a. Realdania og Mærks McKiney Møllers fond.

Oplevelsen af området omkring skibsværftsbygningen er i dag præget af, at der er begrænset adgang, belægningen er nedslidt og tilgroet og mange bygninger er i forfald. Beddingerne ved skibsværftet har igennem de sidste år fungeret alene igennem indsats fra frivillige ildsjæle og hallerne har stået halvtomme hen og har midlertidigt været benyttet til reparationer af både og til husning af Holbæk Klatreklub.

01_01_maritimt sh

Renoveringen af værftet giver mulighed for at skabe et attraktivt og nyskabende miljø i Holbæk, der med det gamle bevaringsværdige skibsværft og den unikke placering ved Holbæk Fjord samt det maritime område som omdrejningspunkt vil skabe liv i en hyggelige gamle havn og det gamle skibsværft vil således danne rammerne for et nyt og spændende maritimt kraft og ungdomscenter i Holbæk.

Renovering og ombygning er nu en del af en partneringaftale mellem Holbæk Kommune som bygherre, ovennævnte skole og foreninger mm som brugere og HM Gruppen med arkitekterne.as og Nørbag rådgivende ingeniører som totalentrepriseteam.

I disse dage støbes nye terrændæk. Facader renoveres (nogle brædder udskiftes i nødvendigt omfang) og eksisterende vinduer og døre er sendt til …. Snart igangsættes nyindretning med nye skillevægge så de nye rummeligheder kan indrettes til klatreklubben, til en multisal med plads til udstillinger, teater, foredrag, reparation af småbåde mm, en ungdomscafé, som skal drives af NV Pro samt et mindre bådbyggeri til undervisning på NV Pro’s maritime linie. Hertil kommer et serviceareal med møderum og kontor, med omklædningsfaciliteter samt toilet og vaskerum, som er åbent 24-7 til brug for havnens sejlere og beddingsfolk mm.  Inden længe startes ramning af pæle mm til HGHB’s nye værkstedsbygning.

Renovering af facader og eksisterende træværk sker i samarbejde med rådgivere fra Center for Bygningsbevaring i Rådvad.

holbaek-vaerftsbygninger-foto-rolf-larsen sh stor

Vi er stolte og glade for at være en del af denne proces og vi ser frem til at berette mere efterhånden som projektet nærmer sig sin slutning.

image

Parnas – Sorø | 2014-15

Så er byggeriet gået i gang. Badebroen tager form og huset i bakken har fået sit fundament. Sommeren kommer stille og roligt…..og vi ser frem til at se formerne komme til syne i det fantastiske landskab.

WP_20150622_18_24_10_Pro

WP_20150617_10_12_49_Pro

 

 

Postet 13.5.2015

Parnas fuglepersk

arkitekterne.as har tegnet det nye kulturhus som er placeret på den naturskønne  Parnas grund i Sorø. En træbygning lagt ind i kanten af den gamle grusgrav. Det første spadestik er netop blevet taget ved et storstilet arrangement ved Sorø Sø bl.a. med deltagelse af Sorø´s borgmester Gert Jørgensen. Kulturhuset kommer i fremtiden til at huse private fester, café, konferencer, koncerter etc. Kun fantasien sætter grænser. Et nyt samlingspunkt for Sorø.

Grundplan uden tag

Nedenfor er billeder fra første spadestik og artiklen fra lokalavisen omkring Parnas Sjællandske 13-5-15 med første spadestik, kan ses ved at klikke her.

 

WP_20150512_13_30_58_ProWP_20150512_13_13_56_Pro