Indlæg i kategorien: Diverse

Naturparken Åmosen

Naturpark Åmosen får støtte til nye naturrum

Målet med dette projekt er at etablere en 5 støttepunkter, naturrum, hvorfra naturoplevelser i Åmosen samt aktiviteter til udvikling af Naturpark Åmosen kan finde sted. Naturrummene opbygges på en måde, der gør det muligt at skabe sammenhæng i Naturpark Åmosen, både fysisk og visuelt. Der bygges på de fem forskellige landskabstyper som Åmose-Halleby å løber igennem: Store Åmose, Skarresø og Kongens Møller, Lille Åmose, Tissø og Nedre Halleby Å og Flasken.

Placeringen og indholdet af de enkelte naturrum er fundet i dialog med de berørte interessenter: lodsejere, brugere, organisationer, myndigheder mv. Det afgørende for valget har været, at der er opbakning til og realistisk mulighed for etablering.  Der er derfor i høj grad taget hensyn til den virkelighed naturrummene skal placeres i. De 3 berørte kommuner: Holbæk, Kalundborg og Sorø bakker op både administrativt og politisk. Alle organisationer og de fleste naboer har ligeledes tilkendegivet deres støtte til projektets forslag til naturrum.

Arkitektur, idé og indhold i naturrummene i Naturpark Åmosen

Opgaven med udformning af naturrummene i Åmosen tager udgangspunkt i at skabe nogle besøgssteder, som på en gang formidler de lokaliteter, de er placeret i og på samme tid repræsenterer en familie af naturrum, som er særlig for Åmosen. De skal være i familie med hinanden således, at de tilsammen er med til at fortælle den brede historie. De skal skabe gode og inspirerende rammer til ro, fordybelse og socialt samvær, men også indrettet til at være udgangspunkt for en række aktiviteter, der kan foregå som en naturlig del af oplevelsen af naturen på det sted, hvor de er placeret. De skal således klart have deres helt egen karakter og identitet sted for sted, og de skal i hverdagen bruges aktivt af folk og foreninger i lokalområderne og besøgende langvejsfra. Det kan som udgangspunkt for eksempelvis skoleformidling med krible/krable aktiviteter, vandring ad stier, løb, motion, ridning, jagt og fiskeri eller bare være et godt mødested for samvær i naturen. Det er en arkitektonisk udfordring, der også kan tjene som eksempel for andre naturparker og naturområder, hvor der er behov for at etablere støttepunkter.

Det valgte, overordnede arkitektonisk greb er en sammensætning af en række bygninger bygget i træ, som bindes sammen af hævede træterrasser, som klart definerer deres komposition i landskabet - som øer på kanten af og i mosen. Træ er et naturligt og bæredygtigt materiale i den danske natur, og netop bæredygtighed er et tema i flere af naturrummene. De skal bygges af en træsort, som kan stå ubehandlet og ”gråne” naturligt - som fx gran i en god kvalitet, lærk, cedertræ, tuja eller eg. Naturrummene repræsenterer i deres formsprog en regional, stedbundet arkitektur samtidig med, at de udfordrer den rumlige oplevelse af naturen sted for sted i pagt med de fire elementer - jord, ild, vand og luft. De taler til sanserne, hvorved oplevelsen af naturen skærpes og således, at man får lyst til at komme igen og igen.

Målsætning

Det er hovedsigtet at udvikle Naturpark Åmosen således, at området bliver karakteriseret ved bevægelse og sundhed. Dette er en tendens i tiden som peger fremad, og som der derfor vil være et stadig større behov for. Samtidig vil det kunne tjene som et brand for Vestsjælland. Der er brug for at tegne et positivt billede af Vestsjælland i en tid, hvor Vestsjælland i stadig større grad præges af at være et udkantsområde, og som et område, der har den svageste sundhed i Danmark. Da der er tale om at anvende en naturpark til bevægelse og sundhed, er det i særdeleshed vigtigt, at udviklingen heraf sker i samspil med og i respekt for den natur, som Naturparken allerede tilbyder. Det er den særlige udfordring i det koncept, som her er udviklet.

Det er et ønske, at Naturparken kan integreres med andre regionale projekter som fx Geo-Park Odsherred, Holbæk Arena, Naturpark Tystrup-Bavelse og Nationalparken Skjoldungelandet omkring Roskilde. Derved kan der både hentes inspiration, og skabes en større sammenhæng mellem den indsats, der gøres for, at naturen bruges aktivt.

 

Områdets muligheder

Store Åmose, Danmarks største lavmose på ca. 36 km2, er et af de mest øde og stille områder på Sjælland.  Der er storslåede udsigter over landskabet, der bl.a. rummer en meget stor bestand af krondyr og rovfugle som kongeørn og havørn. Ligeledes findes ikke helt almindelige fugle som traner og engsnarrer. Sporerne efter stenaldermennesker og tørvearbejdet under 2. Verdenskrig kan erkendes i området. Området er Vesteuropas bedste fundsted for kunstgenstande fra Jæger-fiskerstenalderen. Områdets særlige kvalitet er den store mængde og variation af fundpladser, samt de usædvanligt velbevarede organiske materialer – og den kontinuerte benyttelse gennem ca. 7000 år. Derfor er Kongemosen fredet, og der er rejst en fredningssag på et supplerende område for at sikre fortsatte arkæologiske fund af international betydning.

Sorø Kommune påbegyndte i 2014 et stort naturgenopretnings projekt ved Kongemosen og Verup mose (budget: 21,5 mio. kr.). Målet er at sikre resterne af højmosen. Danmarks Naturfredningsforening har i efteråret 2014 søgt om yderligere fredning for at muliggøre dette projekt. Sorø Kommune naturgenopretter pt. ca. 220 ha. private arealer ved Verup mose.

Der er fundet to placeringer, der begge har tilknytning til Store Åmose. Den ene er ved Niløse, syd for Åmose Å, og den anden er Skellingsted, nord for Åmose Å.

 

Nyt navn…..BaLS arkitekter

Kære samarbejdspartnere og kunder!

Vi har i de sidste 4 måneder været gennem en længere proces, hvor vi har brugt energi og tid på at forny vor virksomhed. Siden navneskiftet fra Arkitektgruppen til arkitekterne.as, er vi blevet kritiseret for, at vores navn ikke er særlig præcist som en betegnelse for et specifikt firma, men snarere som en fagbetegnelse. Vi har derfor efter moden overvejelse valgt at finde et nyt navn og samtidigt, som en del af processen, at revitalisere vor virksomhed og gøre den bedre egnet til at agere i en verden, som er i hastig forandring, og som bliver mere og mere digitaliseret og globaliseret.

Vi har fundet et nyt navn til tegnestuen, som tager udgangspunkt i indehavernes navne, og som derfor bliver mere personligt samtidigt med, at det bevarer elementer fra vores tidligere, genkendelige logo med klare referencer til vort faglige virke.

Det nye navn er dannet af de 3 første bogstaver i vores efternavne, – Backs, Løcke og Sonnenborg med det lille a fra Lones efternavn sat ind til navnet BaLS arkitekter, så det bliver mere mundret end blot BLS arkitekter.

En vigtig del af revitaliseringen har været at samle vores produktion på den ene af de to tegnestuer samt at styrke vores udviklings- og salgsafdelinger på tegnestuerne i Holbæk og Slagelse. Det, at vi har samlet produktionsafdelingen på ét sted, har styrket både det faglige niveau, effektiviteten og det sociale sammenhold på tegnestuen, samtidigt med at vores udviklings- og salgsafdelinger er nået længere ud med en fyldt ordrebog som følge. Et nyt, administrativt styresystem har desuden gjort det nemmere for administrationen og ledelsen at styre tegnestuen, således at der nu er fuld fokus på alle virksomhedens arbejdsområder. Som prikken over i’et har vi fået en ny, engageret bestyrelsesformand, Keld Harbo, der, med sin kompetente indsats og erfaring, er en uvurderlig støtte og inspiration.

Vi ser frem til det fremtidige samarbejde!

Varme hilsner fra

Lone Backs, Stig Løcke og Morten Sonnenborg

Hjemmeside, mails etc. ændres snarest, og der vil komme en meddelelse ud herom…….

Vestsjællands udkants arkitektur | 2015

FOT1F05

Os her i provinsen ligger nok lidt under for Hovedstadens promt og pragt. Alle arkitektur- og boligmagasiner bugner af flotte designede bygninger fra hovedstaden, men sjældent huse fra vor virkelighed. Og det er faktisk en skam. Provinsen rummer mange perler, som måske ligger lidt spredt – men de er der…… Fine huse og rum som aldrig når det glitrede papir i magasinerne…..men som har sin egen charme og pragt midt i udkants Danmark.

Her er et par eksempler var vor hverdag…..enkle og stramme huse eller rum med sjæl…..

Vi har kun stået bag Slagelse Gymnasiums udbygninger, som ses på billederne med alle trælamellerne. Alle andre billeder er samlet i Vestsjællands skønne samling af rum og huse……

IMG_0977

IMG_0978

IMG_2593IMG_1565IMG_1372IMG_1373IMG_1549IMG_1761IMG_1552IMG_1199

Studietur Berlin | Fri download af rejseguide | april 2015

arkitekterne.as er netop hjemvendt fra en fantastisk studie- og efteruddannelses tur til Berlin. Turen blev foretaget fra den 9.4.2015 til og med den 12.4.2015. Her er hentet frisk inspiration som kan indlejres i vore egne projekter. Vi dyrkede nogle få arkitekter som har opført bygninger i byen, og fik set en del af deres arbejder. En spændende måde at følge arbejderne på som giver en god sammenhæng. Tegnestuen cyklede rundt, hvilket var en perfekt måde at bevæge sig rundt i storbyen på. Nederst er vort program som frit kan downloades og bruges til egen rejse.

WP_20150410_22_36_16_Pro sh

Vi dyrkede arkitekt David Chipperfields arbejder, bl.a andet Neues Museum som var en åbenbaring. Meget fine detaljer og sammenhænge. Dette byggeri gav specielt meget til tegnestuen. Nedenfor der nogle inspirations billeder af Chipperfield.

WP_20150410_11_05_19_ProWP_20150410_10_51_43_ProWP_20150410_11_35_44_ProWP_20150410_11_51_41_ProWP_20150410_13_10_12_ProWP_20150410_13_10_36_ProWP_20150410_13_12_46_Pro

Derudover studerede vi tegnestuen Diener og Diener, som forstår at skære ind til benet. Yderst interessante løsninger. Nedenfor der billeder fra deres arbejder.

WP_20150411_09_37_46_ProWP_20150411_10_30_00_Pro

Desuden studerede vi en masse andet…..og her er lidt inspiration.

WP_20150411_11_44_22_ProWP_20150411_11_42_44_ProWP_20150411_10_58_55_ProWP_20150409_11_59_06_ProWP_20150411_11_14_17_ProWP_20150410_16_17_12_Pro

En meget givende tur, som vi håber kan bringe inspiration til vort virke.

 

Her kan downloades vort program ved tryk på nedenstående Link.

Berlin Studietur rejsekompendium


WP_20150411_11_04_22_Pro 

 

Stoflighedens betydning | 2015

Når vi arbejder som arkitekter bruger vi materialernes stoflighed hele tiden. Hvordan virker de i samspil med hinanden og i forhold til dagslyset…..?

Vi samler på øjeblikke som vi kan genbruge i vore byggerier. Fotos tages hele tiden og lagres til senere brug. Følg os på #arkitekterne_asInstagram hvor vi lægger en del af vore observationer op. Små øjeblikke som kan få stor betydning for et fremtidigt byggeri…….

InstagramCapture_d1266125-e413-4a31-b7b0-f40f8922af9b

Gul murværks detalje fra Bornholm af arkitekt Kay Fisker.

 

IMG_1776

Murstensgulv fra Skt. Pouls Kirke i Korsør…..enkelt og smukt mønster.

 

InstagramCapture_259fe5f4-c49e-46a0-8404-9e4e97057fb4

Stofligheden af kalkede overflader…..lys og skygge.

 

InstagramCapture_0fa64e6b-3f3a-4bd8-b336-4498010d107f

Væg af sten fra Inka riget i Peru. Ikke et papir kan klemmes ind mellem samlingerne. Alt passer sammen som Lego.

 

InstagramCapture_67fb8a4d-5fa5-44a0-837a-81c29f47b4ba

 

Relief muret ind i den rødkalkede væg……
InstagramCapture_e3b30e8f-3a8e-469a-abb1-10ebfae38668

Blade fra en efterårsdag…..mange lag over hinanden som samlet danner en helhed.

 

InstagramCapture_7da441e8-a186-4634-baa5-7a5650e4ce6e

Trappen vokser op ad undergrunden og fortsætter ind i kirken…..Himmelstige…?

 

InstagramCapture_84ce8eb5-bd4e-45fb-9fb9-2252d95b69ff

Trælameller på Slagelse Gymnasium – Flere lag som bindes sammen…..

IMG_1032